information

190714 Shizuoka,Japan

2019-07-19
190714 1.jpg190714 2.jpg190714 3.jpg190714 4.jpg190714 5.jpg190714 6.jpg190714 7.jpg190714 8.jpg190714 9.jpg190714 10.jpg
Photo by Yukihide Nakano

190713 Shizuoka,Japan

2019-07-18
White and Black and Nature
190713 4.jpg190713 5.jpg190713 6.jpg190713 7.jpg190713 8.jpg

190712 Tokyo,Japan

2019-07-14
国立新美術館〜東京都現代美術館
190713 1.jpg190713 2.jpg190713 3.jpg

190710 Tokyo,Japan

2019-07-13

190707 Ozu Ehime,Japan

2019-07-09
OZU RIVERSIDE FESTIVAL
190707 1.jpg190707 3.jpg190707 4.jpg190707 5.jpg

190706 Uji Kyoto,Japan

2019-07-08
190706 1.jpg190706 2.jpg190706 3.jpg190706 4.jpg190706 6.jpg190706 7.jpg190706 8.jpg190706 9.jpg190706 10.jpg
Photo by TAKAHIRO TAKINAMI

190701 Nose Osaka,Japan

2019-07-02

190625 Tokyo,Japan

2019-07-01
Sky
190625 1.jpg

190621 Tokyo,Japan

2019-06-30
Thank you
2019.6.21
190621 1.jpg190621 2.jpg190621 3.jpg

190615 Makuhari Chiba,Japan

2019-06-16
190615 1.jpg190615 2.jpg190615 3.jpg190615 4.jpg190615 5.jpg
Photo by TAKAHIRO TAKINAMI

190609 Asakura Fukuoka,Japan

2019-06-14
風人雷人 in 朝倉万徳寺
190609 1.jpg190609 2.jpg190609 3.jpg190609 4.jpg190609 5.jpg190609 6.jpg190609 7.jpg

190608 Nagasaki,Japan

2019-06-13
風人雷人 in 長崎県美術館
190608 1.jpg190608 2.jpg190608 3.jpg190608 4.jpg190608 5.jpg190608 6.jpg190608 7.jpg

190602 Kanazawa Ishikawa,Japan

2019-06-07
百万石音楽祭 2019 〜ミリオンロックフェスティバル〜
190602 1.jpg190602 2.jpg190602 3.jpg190602 4.jpg190602 5.jpg190602 6.jpg190602 7.jpg190602 8.jpg

190601 Makuhari Chiba,Japan

2019-06-06
LOVE MUSIC FESTIVAL 2019
190601 1.jpg190601 2.jpg190601 3.jpg190601 4.jpg190601 5.jpg
Photo by TAKAHIRO TAKINAMI

190526 Yokohama Kanagawa,Japan

2019-05-27
GREENROOM FESTIVAL '19 OAU
190526 1.jpg

190512 Niigata,Japan

2019-05-17
Music Dance Facility Tour
190512 1.jpg190512 2.jpg190512 3.jpg190512 4.jpg190512 5.jpg190512 6.jpg190512 7.jpg190512 8.jpg190512 9.jpg190512 10.jpg
Photo by Atsushi Kosaka

190511 Ishinomaki Miyagi,Japan

2019-05-16
Music Dance Facility Tour
190511 19.jpg190511 20.jpg190511 21.jpg190511 22.jpg190511 23.jpg190511 24.jpg190511 25.jpg190511 26.jpg190511 27.jpg190511 28.jpg190511 29.jpg190511 30.jpg190511 31.jpg190511 32.jpg190511 34.jpg190511 35.jpg
Photo by Atsushi Kosaka

190511 Shiogama Miyagi,Japan

2019-05-15
宮城県塩竈市
190511 1.jpg190511 2.jpg190511 3.jpg190511 4.jpg190511 5.jpg190511 6.jpg190511 7.jpg190511 8.jpg190511 9.jpg190511 10.jpg190511 11.jpg190511 12.jpg190511 13.jpg190511 14.jpg190511 15.jpg190511 16.jpg190511 17.jpg190511 18.jpg

190502 Miyajima Hiroshima,Japan

2019-05-11
宮島大聖院
190502 1.jpg190502 2.jpg

190501 Miyajima Hiroshima,Japan

2019-05-10
奉祝令和〜風人雷人 in 宮島大聖院
190501 11.jpg190501 12.jpg190501 13.jpg190501 14.jpg190501 15.jpg190501 16.jpg190501 17.jpg190501 18.jpg190501 19.jpg190501 20.jpg190501 21.jpg190501 22.jpg190501 23.jpg190501 24.jpg190501 25.jpg190501 26.jpg190501 27.jpg190501 28.jpg190501 29.jpg190501 30.jpg190501 31.jpg190501 32.jpg190501 33.jpg190501 34.jpg190501 35.jpg190501 36.jpg190501 37.jpg190501 38.jpg

190501 Shimane,Japan

2019-05-09
水源公園 大蛇ヶ池
190501 1.jpg190501 2.jpg190501 3.jpg190501 4.jpg190501 5.jpg190501 6.jpg190501 7.jpg190501 8.jpg190501 9.jpg190501 10.jpg

190430 Hamada Shimane,Japan

2019-05-08

190429 Masuda Shimane,Japan

2019-05-07
万葉音楽祭 2019
190429A.jpg190429B.jpg190429C.jpg190429D.jpg190429E.jpg190429F.jpg190429G.jpg190429H.jpg190429I.jpg190429J.jpg190429K.jpg190429L.jpg190429M.jpg190429O.jpg190429P.jpg190429Q.jpg190429R.jpg190429S.jpg

190428 Masuda Shimane,Japan

2019-05-06
島根県益田市
190428A.jpg190428B.jpg190428C.jpg190428D.jpg190428E.jpg190428F.jpg190428G.jpg

190420 Shizuoka,Japan

2019-04-24
FUJIN RAIJIN at Rakudo no mori ART project 2019
190420A.jpg190420B.jpg190420C.jpg190420D.jpg190420E.jpg190420F.jpg190420G.jpg190420H.jpg190420I.jpg190420J.jpg

190417 Tokyo,Japan

2019-04-21
GAVIAL
190417A.jpg190417B.jpg

190411 Tokyo,Japan

2019-04-20
Tokyo International Airport〜Bunkamura
190411A.jpg190411B.jpg190411C.jpg

190409 Paris,France

2019-04-19
Republic〜104-CENTQUATRE
190409A.jpg190409B.jpg190409C.jpg190409D.jpg190409E.jpg190409F.jpg190409G.jpg190409H.jpg190409I.jpg190409J.jpg

190408 Paris,France

2019-04-18
in Paris
190408A.jpg190408B.jpg190408C.jpg

190406 Paris,France

2019-04-17