information

190117 Paris, France

2019-01-18

190101

2019-01-01
190101A.jpg190101B.jpg190101C.jpg190101D.jpg190101E.jpg

181229 Kanda Tokyo,Japan

2018-12-30
風人雷人祭
181229A.jpg181229B.jpg181229C.jpg
181229D.jpg181229F.jpg181229G.jpg181229H.jpg181229I.jpg181229J.jpg181229K.jpg181229L.jpg

181224 Yokohama Kanagawa,Japan

2018-12-28
FuturamaX
181224A.jpg181224B.jpg181224C.jpg

181223 Kyoto,Japan

2018-12-27
Porno Ultra Express 2018
181223A.jpg181223B.jpg181223C.jpg181223D.jpg181223E.jpg181223F.jpg181223G.jpg181223H.jpg
Photo by TAKAHIRO TAKINAMI

181221 Daiba Tokyo,Japan

2018-12-26
Dragon Ash LIVE TOUR 「UNITED FRONT」 GUEST : ACIDMAN
181221A.jpg181221B.jpg181221C.jpg181221D.jpg181221E.jpg181221F.jpg181221G.jpg
Photo by Maki Ishii

181221H.jpg181221I.jpg181221J.jpg181221K.jpg181221L.jpg181221M.jpg181221N.jpg181221O.jpg181221P.jpg181221Q.jpg181221R.jpg181221S.jpg181221T.jpg
Photo by TAKAHIRO TAKINAMI

181220 Osaka,Japan

2018-12-25
IZA PINK CHRISTMAS 2018
181220H.jpg181220I.jpg181220J.jpg181220K.jpg181220L.jpg181220M.jpg

181220 Kyoto,Japan

2018-12-24
仁和寺
181220A.jpg181220B.jpg181220C.jpg181220D.jpg181220E.jpg181220F.jpg181220G.jpg

181219 Tokyo,Japan

2018-12-23
InterFM〜東劇
181219A.jpg181219B.jpg181219C.jpg

181216 Nagoya Aichi,Japan

2018-12-21
風人雷人 in 名古屋
181216A.jpg181216B.jpg181216C.jpg181216D.jpg181216E.jpg181216F.jpg181216G.jpg181216H.jpg181216I.jpg181216J.jpg

181215 Osaka,Japan

2018-12-20
Dragon Ash LIVE TOUR 「UNITED FRONT」 GUEST : MAN WITH A MISSION
181215A.jpg181215B.jpg181215C.jpg181215D.jpg181215E.jpg181215F.jpg
Photo by Maki Ishii

181215G.jpg181215H.jpg
Photo by TAKAHIRO TAKINAMI

181214 Nagoya Aichi,Japan

2018-12-19
Dragon Ash LIVE TOUR 「UNITED FRONT」 GUEST : HEY-SMITH
181214A.jpg181214B.jpg181214C.jpg181214D.jpg181214E.jpg181214F.jpg181214G.jpg181214H.jpg181214I.jpg181214J.jpg
Photo by TAKAHIRO TAKINAMI

181211 Kawasaki Kanagawa,Japan

2018-12-13
Dragon Ash LIVE TOUR 「UNITED FRONT」 GUEST : 山嵐
181211A.jpg181211B.jpg181211C.jpg181211E.jpg181211F.jpg181211G.jpg181211H.jpg181211I.jpg181211J.jpg181211K.jpg181211L.jpg
Photo by TAKAHIRO TAKINAMI

181210 Hakata Fukuoka,Japan

2018-12-12
博多
181210A.jpg181210B.jpg

181209 Hakata Fukuoka,Japan

2018-12-11
Dragon Ash LIVE TOUR 「UNITED FRONT」 GUEST : coidrain
181209A.jpg181209B.jpg181209C.jpg181209D.jpg181209E.jpg181209F.jpg181209G.jpg181209H.jpg181209I.jpg181209J.jpg
Photo by TAKAHIRO TAKINAMI

181201 Sendai Miyagi,Japan

2018-12-05
Dragon Ash LIVE TOUR 「UNITED FRONT」 GUEST : 10-FEET
181201A.jpg181201B.jpg181201C.jpg181201D.jpg181201E.jpg181201F.jpg181201G.jpg181201H.jpg181201I.jpg181201J.jpg181201K.jpg181201L.jpg181201M.jpg
Photo by TAKAHIRO TAKINAMI

181111 Mito Ibaraki,Japan

2018-11-15
水戸芸術館
181111A.jpg181111B.jpg181111C.jpg181111D.jpg181111E.jpg

181109 Tokyo,Japan

2018-11-14
ELDNACS 13th Anniversary
181109A.jpg

181104 Tomigusuku Okinawa,Japan

2018-11-13
MONGOL800 ga FESTIVAL What a Wonderful World!! 18 Day 2
181104A.jpg181104B.jpg181104C.jpg181104D.jpg181104E.jpg181104F.jpg
Photo by Maki Ishii

181104G.jpg181104H.jpg181104I.jpg

181103 Tomigusuku Okinawa,Japan

2018-11-12
MONGOL800 ga FESTIVAL What a Wonderful World!! 18 Day 1
181103A.jpg181103B.jpg181103C.jpg181103D.jpg181103E.jpg

181102 Kudakajima Okinawa,Japan

2018-11-10
久高島
181102A.jpg181102B.jpg181102C.jpg181102D.jpg181102E.jpg181102F.jpg181102G.jpg181102H.jpg181102I.jpg181102J.jpg181102K.jpg181102L.jpg181102M.jpg

181031 Tokyo,Japan

2018-11-08
GAVIAL × RUDE GALLERY
181031A.jpg181031B.jpg

181029 Nose Osaka,Japan

2018-11-07

181028 Yasu Shiga,Japan

2018-11-06
琵琶湖
181028A.jpg181028B.jpg181028C.jpg181028D.jpg181028E.jpg

181027 Hita Oita,Japan

2018-11-02
日田の山と川と光と音
181027A.jpg181027B.jpg181027C.jpg181027D.jpg181027E.jpg181027F.jpg181027G.jpg181027H.jpg181027I.jpg181027J.jpg181027K.jpg

181025 Tokyo,Japan

2018-10-31
HARPER'S BAZZAR ICONS 2018
181025A.jpg181025B.jpg

181020 Shirahama Chiba,Japan

2018-10-30
JUNGLE FESTIVAL 2018
181020A.jpg181020B.jpg181020C.jpg181020D.jpg181020E.jpg181020F.jpg181020G.jpg181020H.jpg181020I.jpg181020J.jpg181020K.jpg
Live photo by SUNAO HONDA

181016 Tokyo,Japan

2018-10-20
with GOMA&The Jungle Rythm Section , Tatsuya Nakamura , EGO-WRAPPIN'
181016A.jpg

181014 Hagi Yamaguchi,Japan

2018-10-19
風人雷人 in 萩 Day 2
181014A.jpg181014B.jpg181014C.jpg181014D.jpg181014E.jpg181014F.jpg181014G.jpg181014H.jpg181014I.jpg181014J.jpg181014K.jpg181014L.jpg181014M.jpg181014N.jpg181014O.jpg

181013 Hagi Yamaguchi,Japan

2018-10-18
風人雷人 in 萩 Day 1
181013A.jpg181013B.jpg181013C.jpg181013D.jpg181013E.jpg181013F.jpg181013G.jpg181013H.jpg181013I.jpg181013J.jpg181013K.jpg181013L.jpg181013M.jpg181013N.jpg181013O.jpg181013P.jpg181013Q.jpg181013R.jpg181013S.jpg181013T.jpg181013U.jpg181013V.jpg181013W.jpg181013X.jpg181013Y.jpg181013Z.jpg