information

170622 Iwaki Fukushima,Japan

2017-06-24
Dragonash Live Tour 2017 MAJESTIC
170622A.jpg170622B.jpg170622C.jpg170622D.jpg170622E.jpg170622F.jpg170622G.jpg170622H.jpg170622I.jpg


170617 Namba Osaka,Japan

2017-06-22
Dragonash Live Tour 2017 MAJESTIC
170617A.jpg170617B.jpg170617C.jpg170617D.jpg170617E.jpg170617F.jpg170617G.jpg170617H.jpg170617I.jpg170617J.jpg


170616 Nagoya Aichi,Japan

2017-06-20
Dragonash Live Tour 2017 MAJESTIC
170616A.jpg170616B.jpg170616C.jpg170616D.jpg
170611 Nihonmatsu Fukushima,Japan

2017-06-18
岳温泉
170611A.jpg170611B.jpg170611C.jpg170611D.jpg170611E.jpg170611F.jpg170611G.jpg170610 Tokyo,Japan

2017-06-15

170608 Daiba Tokyo,Japan

2017-06-12
Dragonash Live Tour 2017 MAJESTIC
170608A.jpg170608B.jpg170608C.jpg170608D.jpg
170522 Tokyo,Japan

2017-06-04

170516 Daiba Tokyo,Japan

2017-06-03

170507 Takasaki Gunma,Japan

2017-05-30
光り
170507A.jpg170507B.jpg


170505 Saitama,Japan

2017-05-28

170504 kofu Yamanashi,Japan

2017-05-26
桜座
170504A.jpg170504B.jpg170504C.jpg170504D.jpg170504E.jpg170504F.jpg170504G.jpg170504H.jpg170504I.jpgLive photo by Osami Yabuta

170430 Masuda Shimane,Japan

2017-05-12
島根
170430A.jpg

170429 Masuda Shimane,Japan

2017-05-07
万葉音楽祭 2017
170429A.jpg170429B.jpg170429C.jpg170429D.jpg170429E.jpg170429F.jpg170429G.jpg170429H.jpg170429I.jpg170429J.jpg170429K.jpg170429L.jpg170429M.jpg170429N.jpg170429O.jpg170429P.jpg170429Q.jpg170429R.jpg


170428 Masuda Shimane,Japan

2017-05-01
石見神楽 久城社中
170428A.jpg170428B.jpg170428C.jpg170428D.jpg
170415 Tokyo,Japan

2017-04-16
Sky
170415A.jpg

170411 Tokyo,Japan

2017-04-15
Thank you
2017.4.11
170411A.jpg

170404 Setagaya Tokyo,Japan

2017-04-14
Cherry blossom
170404A.jpg

170318 Makuhari Chiba,Japan

2017-04-01
ビクターロック祭り~2017~
170318A.jpg170318B.jpg170318C.jpg170313 Hiraizumi Iwate,Japan

2017-03-28
中尊寺
170313A.jpg170313B.jpg170313C.jpg170313D.jpg170313E.jpg170313F.jpg170313G.jpg170313H.jpg170313I.jpg170313J.jpg


170312 Morioka Iwate,Japan

2017-03-27
岩手県公会堂
170312A.jpg170312B.jpg


170311 Shiogama Miyagi,Japan

2017-03-26
3.11 POWER of LIFE in SHIOGAMA MIYAGI
170311C.jpg170311D.jpg170311E.jpg170311F.jpg170311G.jpg170311H.jpg170311I.jpg170311J.jpg170311K.jpg170311L.jpg170311M.jpg170311N.jpg

170311 Shichigahama Miyagi,Japan

2017-03-25
3.11
170311A.jpg170311B.jpg


170310 Sendai Miyagi,Japan

2017-03-19
SENDAI KOFFEE
170310A.jpg

170305 koriyama Fukushima,Japan

2017-03-17
郡山CLUB ♯9
170305A.jpg170305B.jpg170305C.jpg170305D.jpg170305E.jpg

170227 Berlin,Germany

2017-03-10
Berlin Day 4
170227A.jpg170227B.jpg170227C.jpg170227D.jpg170227E.jpg170227F.jpg170227G.jpg170227H.jpg170227I.jpg170227J.jpg170227K.jpg170227L.jpg
170226 Berlin,Germany

2017-03-09
Berlin Day 3
170226A.jpg170225 Berlin,Germany

2017-03-08
Berlin Day 2 FUJIN RAIJIN LIVE
160225A.jpg160225B.jpg160225C.jpg160225D.jpg160225E.jpg160225F.jpg160225G.jpg160225H.jpg160225I.jpg160225J.jpg160225K.jpg160225L.jpg160225M.jpg160225N.jpg160225O.jpg160225P.jpg160225Q.jpg160225R.jpg
Live photo by Saki Hinatsu

170224 Berlin,Germany

2017-03-07
Berlin Day 1 DUEL LIVE
170224A.jpg170224B.jpg170224C.jpg170224D.jpgPhoto by Shunya Arai

170221 Tokyo,Japan

2017-02-22
Dragon Ash 20th Anniversary Live Show 「MIX IT UP」
170221A.jpg170221B.jpg170221C.jpg170221D.jpg
170212 Iwaki Fukushima,Japan

2017-02-21
アートスペース もりたか屋
170212A.jpg170212B.jpg170212C.jpg170212D.jpg170212E.jpg170212F.jpg170212G.jpg170212H.jpg170212I.jpg170212J.jpg170212K.jpg170212L.jpg170212M.jpg170212N.jpg170212O.jpg170212P.jpgPhoto by Osami Yabuta