information

Announcement of Show

2018-09-13
2009/6/27
SOUND COLLOSSEUM Round.1@JZ Brat
LIVE
ATSUSHI+Azumi(Wyolica)+HIROKI(Dragon Ash)+TOKIE
Special Session:
伊藤陽一郎×藤枝伸介 Yoichiro Ito×Sinsuke Fujieda
DJ
YOICHIRO ITO aka AKAKAGE
DJ Niche