information

190311 Shiogama Miyagi,Japan

2019-03-20
3.11 POWER of LIFE in SHIOGAMA MIYAGI
190311H.jpg190311I.jpg190311J.jpg190311K.jpg190311L.jpg190311M.jpg190311N.jpg190311O.jpg190311P.jpg190311Q.jpg190311R.jpg190311S.jpg190311T.jpg190311U.jpg190311V.jpg190311W.jpg190311X.jpg190311Y.jpg
Photo by Atsushi Kosaka

190311Z.jpg
Photo by Miki Shimono